Dyrekcja

Dyrektor
mgr Krzysztof Gac
tel 14 66 30 109 wew.102
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
lek. med. Zuzanna Więckowska
tel 14 66 30 109 wew. 103
Kierownik hospicjum stacjonarnego
lek. med. Wojciech Zastawny
tel 14 66 30 146 wew. 107
Główny księgowy
mgr Przemysław Rajski
tel 14 6630 146 wew. 104
Przełożona pielęgniarek
mgr Dorota Janusz
tel 14 66 30 146 wew.109