Dyrekcja

Dyrektor
mgr Krzysztof Gac
tel 14 66 30 109 wew.102
p.o.  Z-ca dyrektora d/s lecznictwa , Kierownik  Hospicjum
lek. med.  Wojciech Zastawny

tel 14 66 30 109 wew. 103

p.o Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
lek. med. Urszula Chruściel
tel 14 6630 146 wew. 104
Główny księgowy
mgr Agnieszka Zawisza
tel 14 6630 146 wew. 104
Przełożona pielęgniarek
mgr Dorota Janusz
tel 14 66 30 146 wew.109