Sprawozdanie z finału

Sprawozdanie z Finału IX Ogólnopolskiego Konkursu „ Pielęgniarka Roku 2013″

W  dniu  22-23  maja  2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył  się Finał IX Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013” organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarząd  Oddziału Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarskiego    w  Lublinie  i  Koło  Liderów    Pielęgniarstwa  przy  MOW  PTP.

Eliminacje  konkursowe  rozpoczęły  się  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu  Klinicznym  nr  4  w  Lublinie  dnia  22.05.2014r  o  godzinie  900. Nad  prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwała  Komisja konkursowa w następującym  składzie:

Przewodnicząca  komisji  konkursowej  –   dr  n. med.  Bożena  Gorzkiewicz

Członkowie  komisji  konkursowej:

 1. Elżbieta Madejczyk 
 2. Danuta Cybulak 
 3. Małgorzata Marcysiak 
 4. Matylda Sierakowska 

Uczestnikami     konkursu  byli   finaliści II  Etapu   Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013” , w którym wzięło udział 360 pielęgniarek z  14  Oddziałów  wojewódzkich   Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarskiego :

 1. Chojecka    Beata –  Oddział  PTP    Poznań
 2. Cieślak –Aleksandrowicz  Iwona   –  Oddział  PTP   Szczecin
 3. Ćwiok  Renata  –  Oddział  PTP    Złotoryja
 4. Drozd  Jolanta  –  Oddział  PTP    Wrocław
 5. Gajewska  Barbara –  Oddział  PTP    Gdańsk
 6. Jurkiewicz  Beata –  Oddział  PTP    Kraków
 7. Krut  Magdalena  –  Oddział  PTP    Szczecin
 8. Kuhiwczak Karolina   –  Oddział  PTP    Warszawa
 9. Mazurkiewicz  Małgorzata –  Oddział  PTP    Kielce
 10. Medyńska  Agnieszka –  Oddział  PTP    Wrocław
 11. Mielech  Dorota  –  Oddział  PTP    Białystok
 12.  Pogorzała  Joanna –  Oddział  PTP  Wrocław
 13. Stanisz  Beata   –  Oddział  PTP    Katowice
 14. Świętanowska  Natalia –  Oddział  PTP    Opole
 15. Urban  Iwona    –  Oddział  PTP    Rzeszów
 16. Wrona  Wojciech    –  Oddział  PTP    Lublin
 17. Ziemkiewicz  Edyta  –  Oddział  PTP    Łódź.

Tematem  III  Etapu   IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”  był: „Szpital – magnes – jak  powinien  funkcjonować, aby stanowić  środowisko  przyjazne  zarówno  dla  pacjenta,  jak  również  pracowników.”   Uczestnicy  konkursu  przedstawiali swoje prace w formie  prezentacji  w  ustalonej  przez  Komisję  konkursową    kolejności. Czas  oczekiwania  dla   uczestników   organizatorzy  konkursu  z  SPSK  Nr  4  zagospodarowali  przez  zorganizowanie   wycieczki  do  Muzeum    Szpitala,   Działu  Sterylizacji  i  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  w  SPSK  nr 4  W  Lublinie.

Komisja  Konkursowa   oceniając   prezentacje  uczestników    brała  pod  uwagę  następujące  kryteria:

 1. Zgodność  wystąpienia  z  tematem
 2. Poprawność  struktury  wystąpienia
 3. Logiczność  układu  treści
 4. Trafność  doboru  przykładów  ilustrujących  treści
 5. Jasność,  komunikatywność  języka  i  akcentowanie  ważnych  zagadnień
 6. Oryginalność  prezentacji
 7. Efektywność  angażowania  odbiorców  w  czynny  odbiór  przekazywanych  informacji
 8. Przestrzeganie  ustalonego  czasu  wystąpienia.

Poszczególne  kryteria   były    oceniane   w  skali   0- 5  punktów.   Każdy  z  uczestników  na  przedstawienie  prezentacji     miał   do 20  minut.  Konkurs  trwał  do  późnych  godzin  popołudniowych    dnia  22.06.2014 r .

W dniu 23.05.2014r. w Collegium Maius Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie  odbyła  się  gala   IX  Ogólnopolskiego  Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013” wpisując  się  w  uroczystości  50-lecia  Samodzielnego  Publicznego Szpitala  Klinicznego  Nr  4   Lublinie.
Na  uroczystość przybyli:

 • Z ramienia Rektora UM w Lublinie  – Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. Mirosław Jabłoński
 • Przedstawiciele władz UM  w  Lublinie
 • Dr   Grażyna  Wójcik   –   Prezes   PTP
 • Dr  Grażyna  Rogala  –  Pawelczyk  – Prezes  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek i  Położnych
 • Dr Bożena  Gorzkiewicz – Przewodnicząca  komisji  konkursowej  IX Ogólnopolskiego  Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013”
 • przedstawiciel Wojewody Lubelskiego
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Miasta  Lublin
 • Reprezentanci władz Miasta Lublin
 • Mgr Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie
 • Przedstawiciele  placówek  Ochrony  Zdrowia
 • Pielęgniarki i położne z województwa lubelskiego
 • Pracownicy  SPSK  nr 4  w  Lublinie. 

Gospodarzami  uroczystości  byli :

 • Dr n. med.  Marian  Przylepa  –   Dyrektor  SPSK  nr  4  w   Lublinie,
 • Mgr   Dorota  Flis  –  Naczelna  Pielęgniarka  SPSK  nr  4  w  Lublinie,

którzy serdecznie powitali uczestników konkursu, przybyłych gości  na  uroczystość  gali IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „ Pielęgniarka  Roku  2013”.
Po  krótkich  wystąpieniach prelegentów w osobach:

 • Dr n. med.  Marian  Przylepa  –   Dyrektor  SPSK  nr  4  w   Lublinie,
 • Dr   Grażyna  Wójcik   –  Prezes   PTP
 • Dr  Grażyna  Rogala  –  Pawelczyk  – Prezes  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek i  Położnych
 • Mgr   Dorota  Flis  –  Naczelna  Pielęgniarka  SPSK  nr  4  w  Lublinie,

odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników  III Etapu IX  Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka  Roku 2013”.  Zaproszeni  uczestnicy  Konkursu  otrzymali  gratulacje,   Certyfikaty  uczestnictwa III etapie IX Konkursu  „Pielęgniarka  Roku  2013 ”   oraz upominki. Następnie dr n. med. Bożena  Gorzkiewicz – Przewodnicząca  Komisji  Konkursowej IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”  przedstawiła zwycięzców Konkursu.

Finalistką a tym samym laureatką I miejsca
w IX Ogólnopolskim Konkursie 
„Pielęgniarka
Roku 2013”, została pielęgniarka 
Beata
Jurkiewicz reprezentująca Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie.
Pani Beata Jurkiewicz pracuje w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku. 
Zdobywcą drugiego miejsca został pielęgniarz
Wojciech Wrona reprezentujący Oddział PTP w Lublinie. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Trzecie miejsce zajęła  Beata Chojecka
reprezentująca Oddział PTP w Poznaniu. Pani Beata Chojecka pracuje w Pleszewskim Centrum Medycznym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marianem  Przylepą wspólnie z Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelną Pielęgniarką  SPSK nr 4 Pani mgr Dorotą Flis złożyli gratulacje i wręczyli ufundowane nagrody główne, pierwszym trzem  laureatom IX konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”. Gratulacje i nagrody  wręczyli również dr  Grażyna Wójcik – Prezes PTP, dr  Grażyna Rogala – Pawelczyk  – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  Marszałek Województwa Lubelskiego oraz  mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Ministra Zdrowia, Wojewody Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

finalisci1

finalisci2

Szczere i z serca płynące podziękowania i słowa uznania dla organizatorów od uczestników i gości zostały złożone na ręce Przewodniczącej Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelnej Pielęgniarki  SPSK Nr 4 Pani mgr  Doroty Flis za doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu oraz za wspaniałą atmosferę  i  gościnność podczas uroczystości.

Na  zakończenie  uroczystości   zaprezentowano  krótki  film   ukazujący piękno Lubelszczyzny.

Gospodarze  konkursu  serdecznie  podziękowali  wszystkim  przybyłym na  uroczystość,  a  w  szczególności  uczestnikom  IX Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2013”.

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy liderom województwa wyrazy uznania, gratulacje  tak  znakomitych wyników,  zajętych  miejsc,  dalszego  rozwoju  zawodowego i  wielu osiągnięć na  płaszczyźnie zawodowej. Wszystkim uczestnikom wyrazy uznania za podjęty  trud  przygotowania do konkursu, czynnego w nim  udziału i efektywnego  zaangażowania  na  rzecz  środowiska pielęgniarskiego