Sprawozdanie z finału

Sprawozdanie z Finału IX Ogólnopolskiego Konkursu „ Pielęgniarka Roku 2013″

W  dniu  22-23  maja  2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył  się Finał IX Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013” organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarząd  Oddziału Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarskiego    w  Lublinie  i  Koło  Liderów    Pielęgniarstwa  przy  MOW  PTP. Eliminacje  konkursowe  rozpoczęły  się  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu  Klinicznym  nr  4  w  Lublinie  dnia  22.05.2014r  o  godzinie  900. Nad  prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwała  Komisja konkursowa w następującym  składzie: Przewodnicząca  komisji  konkursowej  –   dr  n. med.  Bożena  Gorzkiewicz Członkowie  komisji  konkursowej: Elżbieta Madejczyk  Danuta Cybulak  Małgorzata Marcysiak  Matylda Sierakowska  Uczestnikami     konkursu  byli   finaliści II  Etapu   Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013” , w którym wzięło udział 360 pielęgniarek z  14  Oddziałów  wojewódzkich   Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarskiego : Chojecka    Beata –  Oddział  PTP    Poznań Cieślak –Aleksandrowicz  Iwona   –  Oddział  PTP   Szczecin Ćwiok  Renata  –  Oddział  PTP    Złotoryja Drozd  Jolanta  –  Oddział  PTP    Wrocław Gajewska  Barbara –  Oddział  PTP    Gdańsk Jurkiewicz  Beata –  Oddział  PTP    Kraków Krut  Magdalena  –  Oddział  PTP    Szczecin Kuhiwczak Karolina   –  Oddział  PTP    Warszawa Mazurkiewicz  Małgorzata –  Oddział  PTP    Kielce Medyńska  Agnieszka –  Oddział  PTP    Wrocław Mielech  Dorota  –  Oddział  PTP    Białystok  Pogorzała  Joanna –  Oddział  PTP  Wrocław Stanisz  Beata   –  Oddział  PTP    Katowice Świętanowska  Natalia –  Oddział  PTP    Opole Urban  Iwona    –  Oddział  PTP    Rzeszów Wrona  Wojciech    –  Oddział  PTP    Lublin Ziemkiewicz  Edyta  –  Oddział  PTP    Łódź. Tematem  III  Etapu   IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”  był: „Szpital – magnes – jak  powinien  funkcjonować, aby stanowić  środowisko  przyjazne  zarówno  dla  pacjenta,  jak  również  pracowników.”   Uczestnicy  konkursu  przedstawiali swoje prace w formie  prezentacji  w  ustalonej  przez  Komisję  konkursową    kolejności. Czas  oczekiwania  dla   uczestników   organizatorzy  konkursu  z  SPSK  Nr  4  zagospodarowali  przez  zorganizowanie   wycieczki  do  Muzeum    Szpitala,   Działu  Sterylizacji  i  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  w  SPSK  nr 4  W  Lublinie. Komisja  Konkursowa   oceniając   prezentacje  uczestników    brała  pod  uwagę  następujące  kryteria: Zgodność  wystąpienia  z  tematem Poprawność  struktury  wystąpienia Logiczność  układu  treści Trafność  doboru  przykładów  ilustrujących  treści Jasność,  komunikatywność  języka  i  akcentowanie  ważnych  zagadnień Oryginalność  prezentacji Efektywność  angażowania  odbiorców  w  czynny  odbiór  przekazywanych  informacji Przestrzeganie  ustalonego  czasu  wystąpienia. Poszczególne  kryteria   były    oceniane   w  skali   0- 5  punktów.   Każdy  z  uczestników  na  przedstawienie  prezentacji     miał   do 20  minut.  Konkurs  trwał  do  późnych  godzin  popołudniowych    dnia  22.06.2014 r . W dniu 23.05.2014r. w Collegium Maius Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie  odbyła  się  gala   IX  Ogólnopolskiego  Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013” wpisując  się  w  uroczystości  50-lecia  Samodzielnego  Publicznego Szpitala  Klinicznego  Nr  4   Lublinie.
Na  uroczystość przybyli: Z ramienia Rektora UM w Lublinie  – Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. Mirosław Jabłoński Przedstawiciele władz UM  w  Lublinie Dr   Grażyna  Wójcik   –   Prezes   PTP Dr  Grażyna  Rogala  –  Pawelczyk  – Prezes  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek i  Położnych Dr Bożena  Gorzkiewicz – Przewodnicząca  komisji  konkursowej  IX Ogólnopolskiego  Konkursu  „ Pielęgniarka  Roku  2013” przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego Przedstawiciel Prezydenta Miasta  Lublin Reprezentanci władz Miasta Lublin Mgr Andrzej Tytuła – Przewodniczący ORPiP w Lublinie Przedstawiciele  placówek  Ochrony  Zdrowia Pielęgniarki i położne z województwa lubelskiego Pracownicy  SPSK  nr 4  w  Lublinie.  Gospodarzami  uroczystości  byli : Dr n. med.  Marian  Przylepa  –   Dyrektor  SPSK  nr  4  w   Lublinie, Mgr   Dorota  Flis  –  Naczelna  Pielęgniarka  SPSK  nr  4  w  Lublinie, którzy serdecznie powitali uczestników konkursu, przybyłych gości  na  uroczystość  gali IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „ Pielęgniarka  Roku  2013”.
Po  krótkich  wystąpieniach prelegentów w osobach: Dr n. med.  Marian  Przylepa  –   Dyrektor  SPSK  nr  4  w   Lublinie, Dr   Grażyna  Wójcik   –  Prezes   PTP Dr  Grażyna  Rogala  –  Pawelczyk  – Prezes  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek i  Położnych Mgr   Dorota  Flis  –  Naczelna  Pielęgniarka  SPSK  nr  4  w  Lublinie, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników  III Etapu IX  Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka  Roku 2013”.  Zaproszeni  uczestnicy  Konkursu  otrzymali  gratulacje,   Certyfikaty  uczestnictwa III etapie IX Konkursu  „Pielęgniarka  Roku  2013 ”   oraz upominki. Następnie dr n. med. Bożena  Gorzkiewicz – Przewodnicząca  Komisji  Konkursowej IX  Ogólnopolskiego  Konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”  przedstawiła zwycięzców Konkursu.
Finalistką a tym samym laureatką I miejsca
w IX Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka
Roku 2013”, została pielęgniarka Beata
Jurkiewicz reprezentująca Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie.
Pani Beata Jurkiewicz pracuje w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku. 
Zdobywcą drugiego miejsca został pielęgniarz
Wojciech Wrona reprezentujący Oddział PTP w Lublinie. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Trzecie miejsce zajęła  Beata Chojecka
reprezentująca Oddział PTP w Poznaniu. Pani Beata Chojecka pracuje w Pleszewskim Centrum Medycznym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marianem  Przylepą wspólnie z Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelną Pielęgniarką  SPSK nr 4 Pani mgr Dorotą Flis złożyli gratulacje i wręczyli ufundowane nagrody główne, pierwszym trzem  laureatom IX konkursu „Pielęgniarka  Roku  2013”. Gratulacje i nagrody  wręczyli również dr  Grażyna Wójcik – Prezes PTP, dr  Grażyna Rogala – Pawelczyk  – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  Marszałek Województwa Lubelskiego oraz  mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Ministra Zdrowia, Wojewody Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

finalisci1
finalisci2

Szczere i z serca płynące podziękowania i słowa uznania dla organizatorów od uczestników i gości zostały złożone na ręce Przewodniczącej Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelnej Pielęgniarki  SPSK Nr 4 Pani mgr  Doroty Flis za doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu oraz za wspaniałą atmosferę  i  gościnność podczas uroczystości.

Na  zakończenie  uroczystości   zaprezentowano  krótki  film   ukazujący piękno Lubelszczyzny.

Gospodarze  konkursu  serdecznie  podziękowali  wszystkim  przybyłym na  uroczystość,  a  w  szczególności  uczestnikom  IX Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2013”.

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy liderom województwa wyrazy uznania, gratulacje  tak  znakomitych wyników,  zajętych  miejsc,  dalszego  rozwoju  zawodowego i  wielu osiągnięć na  płaszczyźnie zawodowej. Wszystkim uczestnikom wyrazy uznania za podjęty  trud  przygotowania do konkursu, czynnego w nim  udziału i efektywnego  zaangażowania  na  rzecz  środowiska pielęgniarskiego