Kontakt

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

Osobom przebywającym w PP ZOL zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze oraz środki techniczne.

Pacjenci mają zagwarantowane wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Mapa dojazdu, kliknij…

O nas w Biuletynie Informacji Publicznej: