Dyrekcja

   
Dyrektor
mgr Krzysztof Gac
tel 14 66 30 109 wew.102

p.o.  Z-ca dyrektora d/s lecznictwa ,
Kierownik  Hospicjum
lek. med.  Wojciech Zastawny
tel 14 66 30 109 wew. 107
p.o Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
lek. med. Urszula Chruściel
tel 14 6630 146
wew. 103
Główny księgowy
mgr Agnieszka Zawisza
tel 14 6630 146
wew. 104
Przełożona pielęgniarek
mgr Dorota Janusz
tel 14 66 30 146 wew.109