Hospicjum

Hospicjum Stacjonarne

Informacje ogólne

Do Hospicjum Stacjonarnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku kierowani mogceą być chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę.

Opiekę nad chorymi w Hospicjum sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychologa, kapelana.

Pobyt i świadczenia w Hospicjum są dla pacjenta bezpłatne, w całości refundowane ze środków pochodzących z kontraktu z NFZ.

2.Warunki przyjęcia
Lekarz kierujący pacjenta do Hospicjum powinien wypełnić wniosek o przyjęcie na odpowiednim druku dostępnym w sekretariacie Hospicjum lub na stronie www.ppzolbrzesko.pl (wniosek) i złożyć lub przesłać do Hospicjum Stacjonarnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ul.Kościuszki 33, 32-800 Brzesko wraz z dostępną dokumentacją medyczną. O wyniku rozpatrzenia wniosku i o terminie przyjęcia chorego powiadamia telefonicznie zainteresowane osoby uprawniony pracownik Hospicjum.

Zakwalifikowani do przyjęcia chorzy przyjmowani są w godzinach dopołudniowych.

Informacje dotyczące przyjęć chorego do Hospicjum można uzyskać również pod nr telefonu 14 66 30 109

3.Wymagane dokumenty:
Właściwe schorzenie potwierdzone wynikami badań
Skierowanie od lekarza na wniosku dostępnym w sekretariacie lub na stronie internetowej.
Pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w Hospicjum.
Dowód ubezpieczenia.
Dowód osobisty.

4.Kontakt:
Hospicjum Stacjonarne Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko
telefon: 14 66 30 109 ,1466 30146
fax: 14 6630 109, mail zol@powiatbrzeski.p