Hospicjum Stacjonarne

Informacje ogólne

  1. Do Hospicjum Stacjonarnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku kierowani mogą być chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe    do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
  2. Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest wyrażenie przez chorego zgody na proponowaną opiekę.
  3. Opiekę nad chorymi w Hospicjum sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychologa, kapelana.
  4. Pobyt i świadczenia w Hospicjum są dla pacjenta bezpłatne, w całości refundowane ze środków pochodzących z kontraktu z NFZ.

Warunki przyjęcia

  • Właściwe schorzenie potwierdzone wynikami badań.
  • Skierowanie od lekarza prowadzącego.
  • Zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w Hospicjum.
  • Dowód ubezpieczenia.
  • Dowód osobisty.

Informacje dotyczące przyjęć chorego do Hospicjum można uzyskać również pod nr telefonu 14 66 30 109

Kontakt:
Powiatowy Publiczny Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy / Hospicjum Stacjonarne ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko
telefon: 14 6630109 ,14 6630146
mail zol@powiatbrzeski.p