Misja

Misją PP ZOL jest pomoc chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia.

Życie ma sens Można odejść, poddać się, albo walczyć dalej wciąż upadamy, żeby na nowo powstać czasami brak woli walki, cierpimy w samotności. Życie choć trudne jest, zawsze ma sens. Trzeba doceniać każdą chwilę każdego wartościowego człowieka, drzewa za oknem ptaków śpiew… Warto doceniać póki jest czas, bo kiedyś go może zabraknąć… Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Osobom przebywającym w PP ZOL zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze oraz środki techniczne. Pacjenci mają zagwarantowane wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w  zajęciach z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji.