O konkursie

Pani mgr Beata Jurkiewicz pierwszą damą pielęgniarstwa w Polsce

W Collegium Maius Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 23. 05. 2014 odbył się IX finał Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka roku 2013 organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Tematem wiodącym konkursu był „Szpital-Magnes-jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów, jak również pracowników”. Zwyciężczynią prestiżowego konkursu Pielęgniarka Roku 2013 została Pani mgr Beata Jurkiewicz reprezentująca Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie, absolwentka i stypendystka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Pielęgniarstwa oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Dla laureatki praca w zawodzie pielęgniarki jest pasją, a pomoc pacjentom, służbą dla drugiego człowieka która przynosi Jej wiele satysfakcji osobistych i pozwala na wszechstronny rozwój dla dobra całego społeczeństwa, a przy tym jest użyteczna. Zakładem kieruje dyrektor mgr Krzysztof Gac, dyrektorem ds. lecznictwa jest lek. med. Zuzanna Więckowska, kierownikiem hospicjum lek. med. Wojciech Zastawny. Jedną z współtwórców sukcesu jest mgr Dorota Janusz sprawująca funkcję pielęgniarki przełożonej Zakładu. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie obchodził w roku bieżącym pięciolecie swojej działalności. Organem założycielskim publicznego podmiotu leczniczego jest powiat brzeski. W chwili obecnej Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku świadczy stacjonarne usługi  medyczne, opiekuńczo-lecznicze oraz sprawuje opiekę nad pacjentami hospicjum stacjonarnego. Pomimo bardzo niskiej wyceny przez NFZ świadczeń zdrowotnych w/w zakresie zachowuje płynność finansową, dzięki wsparciu organu założycielskiego. Zakład świadczy usługi medyczne dla wszystkich pacjentów małopolski, a w szczególności powiatu brzeskiego. W najbliższym czasie zamierza uruchomić w strukturze swej działalności hospicjum domowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa małopolskiego.

Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2013” – GALERIA ZDJĘĆ na stronach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

Czytaj także na stronach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Galeria zdjęć na stronach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Krakowie